Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Бїрэндуулга
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 харуул хамгаалалтын алба хаагч 2020-01-24