Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Алтанцант
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 ҮЙЛЧЛЭГЧ 2020-01-10
2 ҮЙЛЧЛЭГЧ 2020-01-10