Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр ДСБНТ
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Касс 2020-01-16
2 Угаагч 2020-02-10
3 Ерөнхий менежер 2020-02-10
4 Нийтийн хоолны тогооч 2020-01-16
5 Ажилчдын хоолны тогооч 2020-01-16
6 Порцын тогооч 2020-01-16