Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Эрдэнэбулган
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Цахилгаанчин 2021-05-24
2 Худалдааны зөвлөх 2021-05-20
3 Худалдааны зөвлөх 2021-05-24
4 Бэлтгэгч 2021-05-24
5 Хамгаалагч 2021-05-24
6 Тогооч 2021-05-24
7 Хамгаалагч 2021-06-05