Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Зїїнхараа хот тохижуулах газар
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Хог тээврийн ачигч 2019-11-05