Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Стимо
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 борлуулагч 2021-05-18
2 жолооч 2021-05-18
3 үйлдвэрийн ажилтан 2021-05-18
4 Туслах ажилтан, барилгын талбай цэвэрлэгч 2021-06-12