Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Хишиг Эрдэнэ Баяжих ХХК
Хариуцлагын хэлбэр Хувьцаат компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.