Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Дарханы Тємєрлєгийн Їйлдвэр
Хариуцлагын хэлбэр Хувьцаат компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 АВТОСАМОСВАЛЫН ЖОЛООЧ 2021-06-13
2 борлуултын мэргэжилтэн 2021-06-15
3 үйлдвэрлэлийн ажилтан 2021-07-20
4 ХАМГААЛАГЧ 2021-06-13
5 Үйлчлэгч 2021-06-15