Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Баясах-Єргєє
Хариуцлагын хэлбэр Хувьцаат компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Худалдаа үйлчилгээ 2019-11-06