Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Санаа СӨХ
Хариуцлагын хэлбэр Зарим гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Жижүүр 2020-10-14