Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр ЦЕГ-ын Цагаан шонхор
Хариуцлагын хэлбэр Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.