Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Транскапитал
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Зээлийн мэргэжилтэн 2020-01-08
2 Салбарын эрхлэгч 2020-02-19
3 Салбарын эрхлэгч 2020-01-08