Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Тэнгэрплаза
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 нярав 2020-01-10
2 касс 2020-02-07
3 худалдагч 2020-02-07
4 үйлчлэгч 2020-02-07
5 эдийн засагч 2020-01-10
6 Хамгаалагч 2020-01-10
7 ачигч 2019-12-16
8 Нягтлан бодогч 2020-01-10