Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Аддес граф икс
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Захиалга хүлээн авагч 2019-07-25
2 маркетингийн менежер 2019-08-22
3 В ангилалтай жолооч 2019-08-22
4 гүйцэтгэлийн ажилтан 2019-08-22
5 хүний нөөцийн менежер 2019-05-24