Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Аддес граф икс
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Захиралын жолооч 2019-06-25