Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр М энд Ж
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Харуул,манаач 2020-03-13
2 Үйлчлэгч 2020-03-13