Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Мөнх-Ундармал
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 худалдагч 2020-02-07
2 зуурагч 2020-02-07
3 шарагч 2020-02-07
4 борлуулагч 2020-05-25