Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Эм Эм Си Жи
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний тэргүүлэгч MMCG компани та бүхнийг ажилд урьж байна. Манай компани 12 дахь жилдээ эдийн засаг, бизнесийн болон нийгмийн чиглэлийн бүхий л төрлийн судалгаа, шинжилгээ, төсөл хөтөлбөрийг Олон улсын болон Хандивлагч байгууллагууд, Монгол Улсын Засгийн Газар, Яам, Агентлаг, хөрөнгө оруулагчид, бизнесийн байгууллагуудын захиалгаар хийж гүйцэтгэж ирсэн. Мөн маркетинг, борлуулалтын талаарх зөвлөгөө өгөх, хүний нөөцийг чадавхижуулах сургалт хийх, байгууллагын маркетинг, PR-ын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, маркетингийн болон бизнесийн төлөвлөгөө боловсруулах зэрэг чиглэлүүдээр үйл ажиллагаа явуулдаг. “TNS Research International”, “IPSOS”, “APCO Worldwide”, “Respac”, “IMRB”, “PK&Wise”, “Nikkei Research” зэрэг олон улсын судалгааны байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байгаа нь манай компанийн хувьд туршлага солилцох, олон улсын түвшинд үйл ажиллагаа явуулах боломжийг олгодог юм.

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.