Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр БОЭТ
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Эх баригч 2021-07-23