Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Дундговь-Ус
Хариуцлагын хэлбэр Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 бохирын селесрь 2019-06-04
2 олгойн говийн худгийн операторчин 2019-06-04
3 туслах ажилтан 2019-06-04