Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Тав
Хариуцлагын хэлбэр Хувьцаат компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Менежер тээврийн 2020-02-14