Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Мойлгрупп
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Дотоод аудитор 2019-08-21
2 үйлчлэгч 2019-10-09
3 Зогсоолын ажилтан 2019-08-22