Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Мойлгрупп
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 түгээгч 2020-01-15