Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Нууц товчоо
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Галч, харуул 2019-04-24
2 9112-Зочид буудлын үйлчлэгч 2019-03-14