Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Чингэлтэй дүүргийн тамгынгазар
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Цэвэрлэгээ 2019-11-05