Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Хэрлэн ЗДТГ
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗЭЭЛ 2020-05-25