Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр 1-р 11 жилийн сургууль
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.