Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр ДЗ 4-р бүрэн дунд сургууль
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Бага ангийн багш 2019-08-29
2 Монгол хэлний багш 2019-08-29
3 Сургэлтын менежер 2019-08-29