Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Мөнхцохилохуй
Хариуцлагын хэлбэр Зарим гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.