Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Шинэжинст сум сургууль
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Сургуулийн эмч 2017-10-24