Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Уяндөш
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 цахилгааны инженер 2019-08-13