Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Нийгмийн халамж үйлч/ хэлтэс
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 МЭРГЭЖИЛТЭН 2021-05-25
2 ГЭРЭЭТ МАЛЧИН ТӨСӨЛ 2021-05-25
3 СУВИЛАЛЫН ТОГООЧ 2021-03-24