Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Авто тээврийн үндэсний төв
Хариуцлагын хэлбэр Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.