Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Хаанмэлз
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 үйлчлэгч 2021-06-03
2 Тогооч 2021-06-03