Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Нэтэнт
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 ТУСЛАХ АЖИЛТАН 2019-05-22