Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Эрдэнэбилгүүдэй
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 хүнсний технологич 2019-06-24
2 худалдагч 2019-06-24