Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Корундталст
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 ресепшин 2019-04-08