Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Увс-өргөө
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 барилгын засвар үйлчилгээ 2019-06-17