Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Булган ЗДТГ
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТАЙ АЖИЛ 2020-03-25