Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Төв АЗЗА
Хариуцлагын хэлбэр Хувьцаат компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 авто замын инженер 2015-06-29
2 замчин 2017-11-14
3 жолооч 2019-11-29
4 механизмчин 2019-11-29