Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Отоснамнан
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 ҮЙЛЧЛЭГЧ 2020-01-13
2 ДЭЛГҮҮРИЙН ХУДАЛДАГЧ 2020-01-13
3 СУВИЛАГЧ 2020-01-13
4 ИХ ЭМЧ 2020-01-13