Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр 3-р амаржих газар
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл