Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр ЗХ-ий 084-р анги
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Цахилгаанчин 2019-11-13
2 нярав 2019-11-13
3 нярав 2019-11-13
4 үйлчлэгч 2019-11-13
5 асрагч 2019-11-13
6 сав 2019-11-13
7 тогооч 2019-11-13