Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Олзмандал
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 ТУСЛАХ АЖИЛТАН 2019-07-08
2 ТУСЛАХ АЖИЛТАН 2019-07-08
3 ТУСЛАХ АЖИЛТАН 2019-07-09
4 ТУСЛАХ АЖИЛТАН 2019-07-08