Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Хөлөнбуйр хүүхдийн цэцэрлэг
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Багш 2019-09-18