Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Мандал-Алтай групп
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Сантехникийн инженер 2019-06-25
2 Цахилгааны инженер 2019-07-25