Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Хүдэрдулаан
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 МАЛЧИН 2020-07-30