Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Мөнхийн тун
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 оёдолчин 2020-10-14
2 эсгүүр 2020-10-14