Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Хилийн 0303-р тусгай салбар
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.