Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Мянганлант холдинг
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Менежер 2019-03-06