Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Энхтусдэм
Хариуцлагын хэлбэр Зарим гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 архив бичиг хэргийн ажилтан 2020-01-20
2 Архив бичиг хэргийн ажилтан 2020-01-17