Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Баян-Овоо ЕБСургууль
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 ЖИЖҮҮР 2020-01-22